Spotkania

Wybierz spotkanie, żeby zobaczyć fotogalerię.
’);
$spotkania = file(’meet_sjm.txt’);
$ile_s = count($spotkania)-1;
echo (’

  ’);
  for ($i=2010; $i>=2007; $i–)
  {
  echo (’

 • ’);
  echo (’ROK ’.strval($i));
  echo (’

  ’);
  echo (’

 • ’);
  }
  echo (’

’);
echo (’’);
?>