Spotkanie – fotogaleria

Spotkanie autorskie
’);
echo ($sp[2].’.’.$sp[1].’.’.$sp[0].’ – ’.$sp[4].’
’);
echo ($sp[5].’, ’.$sp[6].’

’);
echo (’

’);
for ($i=1; $i<=intval($sp[8]); $i++) { $nr = strval($i); if ($i<10) { $nr = '0'.$nr; } $n1 = $sp[7].$nr.'.jpg'; $n2 = $sp[7].$nr.'_m.jpg'; echo ('’);
$reszta = $i%4;
if ($reszta==0)
{
echo (’
’);
}
else
{
echo (’ ’);
}
}
echo (’

’);
?>